1050 Rocznica Chrztu Polski

1050 rocznica Chrztu Polski

na falach eteru amatorskiego radia
od 01 do 30 kwietnia 2016
POLISH ENGLISH

WIADOMOŚCI - NEWS

09-08-2017, 22:40 UTC

Ostatnim akcentem naszej akcji radiowej było rozesłanie kilka dni temu przez Zarząd PZK pamiątkowych grawertony dla czterwch najlepszych stacji biarących udział w naszej akcji radiowe i zwycięzców TOP-100. SP5CCK dla najlepszej stacji z Polski, LY2MM dla najlepszej stacji z Europy, K4DY dla najlepszej stacji DX'owej (USA). Ponadto, PY5ZHP dla najlepszej Polskiej stacji DX'owej. Gratulujemy.

The last highlight of our radio activity, a few days ago the Board of PZK sent commemorative engravings for four of the best stations involved in our radio action and TOP-100 winners. SP5CCK for the best Polish station, LY2MM for the best European station, K4DY for the best DX station (USA). In addition, PY5ZHP for the best Polish DX station (Brazil). Congratulations.

Added by Roman SQ2RH

05-10-2016, 19:05 UTC

Dzisiaj wysłalismy jedną z ostatnich partii naszego @dyplomu do stacji Dx-owych. Tym samym liczba wysłanych dyplomów wzrosła do 1480.

Today, we sent one of the last batch of our @award to the DX stations. Thus, the number of sent diplomas rose up to 1480.
Added by Roman SQ2RH

08-09-2016, 21:11 UTC

Po wakacyjnej przerwie wznowiliśmy weryfikację nadesłanych aplikacji i wysyłamy ostatnią partię dyplomów. Do chwili obecnej wysłaliśmy 1450 dyplomów.

After the summer break we resumed verification of the submitted applications and send the last batch of @awards. Till now we have sent 1450 @award.
Added by Roman SQ2RH

10-06-2016, 1830 UTC

Dyplomy w ilości 1281 zostaly wysłane, następne jeszcze czekają w kolejce do wysłania.

Awards in the amount of 1281 have been sent, the next package is still waiting in the queue to be sent.
Added by Roman SQ2RH

31-05-2016, 1840 UTC

Do chwili obecnej wszystkie aplikacje, które do nas wpłynęły zostały zweryfikowane nie wliczając aplikacji odrzuconych (kilkanaście sztuk), wysłaliśmy już 862 dyplomów a liczba ta ciągle rośnie. Jednocześnie przypominamy, że to ostatni dzień zapisów na dyplom.

All applications we received till now have been veryfied, not included rejected several applications we have sent already 862 @awards and the number is still growing. At the same time we remind you that this is the last day when you can submit an application.
Added by Roman SQ2RH

26-05-2016, 1900 UTC

Wysłaliśmy dzisiaj dyplomy do wszystkich stacji typu SWL, które aplikowały o nasz dyplom.

Today we sent our @award to all SWL stations which applied for our award.
Added by Roman SQ2RH

11-05-2016, 1945 UTC

The on-line log został właśnie zamknięty, zatem można zapisywać się na @-dyplom, zgłoszenia będą przyjmowane do końca maja 2016 roku. Niestety nie otrzymaliśmy końcowych logów od następujących stacji: 3Z1050CHP, SN1050CHP, SP1050CHP, SQ1050CHP.

The on-line log has just been closed, so you can apply for the @-award, and the applications will be accepted until the end of May 2016. We did not received finals logs from the following our stations: 3Z1050CHP, SN1050CHP, SP1050CHP, SQ1050CHP.
Added by Roman SQ2RH

08-05-2016, 1505 UTC

Po dzisiejszych aktualizacjach w naszej bazie on-line jest już ponad 55 tys QSOs, ale ciągle czekamy jeszcze na końcową aktualizację logów od 8 naszych stacji, liczę że do wtorku baza on-line będzie w pełni zaktualizowana i przystąpimy do wysyłania dyplomów.

After today's updates in our on-line database there are more than 55 thousand QSOs, but still we are waiting for the final update from 8 our stations, I hope that till Tuesday on-line database will be fully updated and we proceed to send @diplomas.
Added by Roman SQ2RH

01-05-2016, 1240 UTC

Program dyplomowy z okazji 1050 lecia Chrztu Polski on the AIR już się zakończył. Cały czas aktualizujemy naszą on-line bazę danych, a w logu jest już popnad 52 tys QSOs. Dziękujemy wszystkim naszym korespondentom z całego świata za aktywny udział w naszej akcji radiowej. Dyplomy zaczniemy rozsyłać po 10 maja 2016, po zakończeniu aktualizacji danych w naszej bazie danych.

The award program to celebrate the 1050 anniversary of the Baptism on the Poland on the Air is over. We are constantly updating our on-line database, and there are already in our on-line logs over 52 thousand of QSOs. Thank you to all our correspondents from around the World for their active participation in our radio event. Our @-diplomas we will start sending after May of 10 2015, after updating the data in our database.
Added by Roman SQ2RH

30-04-2016, 0522 UTC

To jest już ostatni dzień naszje aktywności na pasmach, większość z naszych stacji będzie aktywna do północy.

This is the last day of our activity on the bands, most of our stations will be active until midnight.
Added by Roman SQ2RH

26-04-2016, 2004 UTC

W naszym on-line logu jest ponad 40 tys QSOs a do końca akcji już tylko 4 dni.

In our on-line log there are more than 40 thousand QSOs and to the end of the action just four days.
Added by Roman SQ2RH

24-04-2016, 1836 UTC

Stacja SP1050CHR ogłosiła już zakończenie swojej aktywności na pasmach. Dziękujęmy za Twój udział w naszym programie dyplomowym.

Station SP1050CHR has already announced the end of its activity on the bands. Thank you for your participation in our award program.
Added by Roman SQ2RH

21-04-2016, 2120 UTC

Z naszych wewnętrznych statystyk bazodanowych wynika, że na dzień dzisiejszy 771 stacji spełniło warunki naszego dyplomu i może ubiegać się o certyfikat 1050cp.

Our internal database statistics show that at present time 771 stations met the conditions of our award program and may apply for a 1050cp Certificate.
Added by Roman SQ2RH

19-04-2016, 2130 UTC

W naszym logu on-line jest już ponad 30 tys QSOs. Do końca akcji dyplomowej zostało 11 dni. Zachęcamy do zapisywania się na dyplom po zakończeniu naszej aktywności na pasmach.

In our on-line log there are already more than 30 000 QSOs. There are still 11 days till end of our award program. We encourage to apply for the @-award after end of our award activity on the bands.
Added by Roman SQ2RH

15-04-2016, 1925 UTC

W naszej bazie danych zlogowanych jest już ponad 20 000 QSOs.

There are over 20 000 QSOs logged in our data base.
Added by Roman SQ2RH

14-04-2016, 1835 UTC

Od dzisiaj dołączył do naszej grupy Janek SP9BRP i będzie aktywny do końca naszej akcji dyplomowej pod znakiem HF1050BRP. To jest ostatnia stacja, która dołączyła do naszego priogramu dyplomowego.

As from today Janek SP9BRP joined our team and he will be active on the bansds till end of our araward program as HF1050BRP. This is the last station joined our award program.
Added by Roman SQ2RH

11-04-2016, 2045 UTC

Pierwszą DX stacją, która spełniła warunki naszego dyplomu i złożyła @aplikację z nr 1 jest stacja PY5ZHP, nasze gratulujemy.

The first DX station that meets the conditions of our award and filed an @application with No.1 is PY5ZHP station, our congratulations.
Added by Roman SQ2RH

10-04-2016, 21:30 UTC

Jesteśmy obecni na falach etru od 10 dni a w naszym logu on-line jest już ponad 11 tys. QSOs.

We are on the air for 10 days and there are more than 11 thousand QSOs in our on-line log.
Added by Roman SQ2RH